top of page

TRANSITIONS OF BOSTON CLUBHOUSE

Enstriksyon sou Transitions of Boston Clubhouse

1500 Dorchester Avenue

Dorchester, MA 02122

Transitions of Boston Clubhouse fasil aksesib sou MBTA atravè wout sa yo:

Soti nan Downtown Crossing: Nan arè Liy Wouj Downtown Crossing la, monte nan tren an nan direksyon Ashmont epi desann nan estasyon Fields Corner. Apre w fin desann, mache lès nan direksyon Dorchester Ave epi vire adwat sou Dorchester Ave. Se yon ti mache de minit. 

Soti nan Dudley Station:Pran otobis Fields Corner nimewo 19 la soti nan Dudley Station epi desann nan estasyon Fields Corner epi mache apeprè de minit nan direksyon Dorchester Ave. 

Altènativman soti nan Dudley Station:Pran nimewo 23 Ashmont Otobis la soti nan Dudley Station epi desann nan estasyon Washington St @ Park St epi mache apeprè dis minit sou Park St epi vire agoch nan Dorchester Ave. 

Direksyon pou Kondwi

Soti nan Nò:
Sèvi ak I-93 S epi pran sòti 15 pou Columbia Road nan direksyon JFK Library, epi vire agoch sou Columbia Rd. Nan la 
sèk trafik, pran 1ye sòti nan William T Morrissey Blvd. Vire adwat sou Freeport St., vire agoch sou Clayton St/Greenwich St., apresa vire agoch sou Dorchester Ave. Clubhouse a pral sou goch la.

Soti nan Sid la:
Sèvi ak I-93 N epi pran sòti 11 pou rantre nan Granite Ave. Kontinye sou Adams St, vire agoch sou Whitten St, apresa vire adwat sou Dorchester Ave. Clubhouse la pral sou bò dwat la. 

Soti nan Lwès la:
Pran I-90 E epi sèvi ak 2 liy gòch yo pou pran sòti 24 A-B-C pou Interstate 93 S nan direksyon Quincy epi rantre nan I-93 S. Pran sòti 15 soti nan I-93 S. vire agoch sou Columbia Rd. Nan sèk trafik la, pran 1ye sòti nan William T Morrissey Blvd. Vire adwat sou Freeport St., vire agoch sou Clayton St/Greenwich St., apresa vire agoch sou Dorchester Ave. Clubhouse a pral sou goch la.

 

Tanpri santi yo lib pou kontakte nou ak nenpòt kesyon.

Baycove Letterhead.jpg

TRANZISYON BOSTON CLUBHOUSE

bottom of page