top of page

TRANSITIONS OF BOSTON CLUBHOUSE

Reyinyon Inite Chak lòt Jedi a 10:30am-11:00am

NanInite manmnou konsantre sou: 

  • Kalandriye chak mwa & Montre

  • Bilten nouvèl

  • Fasilite Pwomnad Gwoup

  • Bay nouvo manm vwayaj yo

  • Bwochi Clubhouse

  • Travay devan biwo a & salye manm yo

  • Flyers evènman

  • Konsomasyon & amp; Oryantasyon pou nouvo manm yo

  • Òganize atelye

Baycove Letterhead.jpg

TRANZISYON BOSTON CLUBHOUSE

bottom of page