top of page

TRANSITIONS OF BOSTON CLUBHOUSE

Inite Travay konsantre sou:

- Afich travay nan kominote a

- Job Club ak Sant Reyabilitasyon Massachusetts (MRC)

- Preparasyon pou travay: rezime, lèt kouvèti, entèvyou mock

- Greater Boston Employment Collaborative 

LaInite Edikasyon konsantre sou:

- Sipò pou devwa

- Preparasyon GED 

- Asistans ak aplikasyon pou kolèj

- Aprantisaj pou granmoun + sipò leson patikilye

- Èd Finansye, resous kominotè 

rele 617-379-7000 pou plis enfòmasyon
E&E.jpg
Baycove Letterhead.jpg

TRANZISYON BOSTON CLUBHOUSE

bottom of page